لوگوی سه گوش

 کوچه باغ
سفارش تبلیغ
صبا ویژن


کوچه باغ

ببارایباران،ببارکهغمازدلمرفتنینیست،

 

 اشکهایرویگونهامدیدنینیست  . 


ببارایبارانکهاینتنهاییتمامشدنینیست

 

،آنلحظههایزیباتکرارشدنینیست  . 


ببارایبارانکهشعرتلخجداییخواندنینیست،

 

 غمتلخیکهدرسینهدارمفراموششدنینیستببارکهدلمگرفتهاست،   


چشمهایمازاشکریختنخستهاست ببارایباران،کهسکوتاینلحظههاباصدایتووصدایگریههایمشکستهشود، 


دلمازغصههاخالیشودولحظههایممثلهمیشهبارانیشود


نوشته شده در یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/9/24ساعت 9:32 عصر توسط محمد فاطمی نظرات ( ) | |

بی تفاوت باش… 

به جهنم ! 

مگر دریا مُرد از بی بارانی ؟! کـــــــــــم بــاش 

از کم بودنت نتــــــــرس 

اونی که اگـه کم باشی ولــــــــت میکنه، 

همونه که اگه زیـــاد باشی حیفو میلت میکنه. . . دنیای عجیبی شده است . . . 

برای دروغ هایمان ، 

خدا را قسم میخوریم ، 

و به حرف راست که میرسیم ؛ 

می شود جان ِ تــو… مــوجــودات ِ غــریبـی هـستیـم ! 

نـه طاقــت ِ دروغ را داریـــم … 

و نــه تحــمّل ِ حـقــیــقت را !! دلم می خواست زمان را به عقب باز می گرداندم… 

نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم… 

برای اینکه نگذارم آنها بیایند… حق با کشیش ها بود گالیله! زمین آنقدرها هم گرد نیست… 

هر کس میرود دیگر باز نمیگردد… هیچ انتظاری از کسی ندارم! 

و این نشان دهنده قدرت من نیست! 

مسئله، خستگی از اعتمادهای شکسته است… روزانه هزاران انسان 

به دنیا می آیند … 

اما نسل انسانیت 

در حال انقراض است … ! زندگـــــــی همیشـــه در جریانه، ولی مشـــــــکل اینجاست : 

کـــه مـــا رو در جـــــریان نمیــــــذاره . . . همینــــکه آرزوهایــــم را خــــاک کــــردم 

به آرامش رسیـــدم 

چــــه ســــاده بود خوشبختــــی… خـدایـا عـقیده هـایم را … از عـقده هـایم مـصون بـدار… 


آشنا هایم ; 

غریبه هایی هستند ، 

که تنها اسمشان را میدانم … 
هیچ وقت خودت رو 100% خرج کسی نکن ؛ 

که تا 10 بیشتر بلد نیست بشمره … !!! 


ساده” که باشی زود “حل” میشوی میروند سر وقت “مساله” بعدی ! 


نوشته شده در یادداشت ثابت - سه شنبه 91/9/22ساعت 4:9 عصر توسط محمد فاطمی نظرات ( ) | |

<      1   2   3   4   5   >>   >


قالب جدید وبلاگ پیچک دات نت


M.1(H)